Team resilience ali odpornost tima

Kaj je odpornost tima in zakaj je pomembna

Odpornost tima lahko definiramo kot sposobnost tima soočati se s problemi, premagovati ovire in uspešno upirati se neželenim situacijam, ne da bi pri tem pretrgal svoje delovanje. Odportnost tima omogoča pozitivno prilagajanje za izvedbo zadanih nalog, poviša zanesljivost delovanja tima, njegovo življenjsko dobo in splošno učinkovitost.

Posedovanje (ali pomanjkanje) naštetih lastnosti tima je mogoče enačiti z naborom determinant, ki tim napravijo bolj ali manj odporen. Te determinante je mogoče ojačati, s čimer zavarujemo tim pred možnimi negativnimi učinki stresnih faktorjev, ki se pojavljajo ob izvedbi delovnih nalog.

Vezi, ki se na ta način utrdijo med člani tima in zmožnost odprtega, prilagodljivega delovanja, omogočajo timu zmožnost učinkovitega soočenja in premagovanja problemov, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost izvedbe delovnih nalog. Obenem spodbudijo učenje o nalogi njenih značilnostih, kar prinese nova spoznanja s področja delovanja lastnega tima, kakor tudi s področja delovne naloge, ki jo je potrebno opraviti. To za bodoče delo tima pomeni večjo sposobnost prilagajanja in višjo učinkovitost obladovanja negativnih faktorjev pri delu.

Zmožnost organizacije, da vzpostavi odpornost tima je potrebno izgraditi na osnovi posameznikov, ki tvorijo tim in organizacijo. Pridobivanje novih znanja, izgradnja specifičnih kompetenc, rutin in procesnih pristopov, je ključnega pomena, da bi vzpostavili in vzdrževali odpornost tima in posledično tudi odpornost organizacije. Pri tem se je potrebno osredotočiti na tri aspekte odpornosti: odpornost posameznika, odpornost tima in odpornost organizacije.

Na ravni posameznika v organizacijskem kontekstu odpornosti najpogosteje srečamo sposobnost posameznika, da se učinkovito spopada s problemi, ki izhajajo iz deovne naloge, predanost delu in zaupanje v lastne sposobnosti, kakor tudi kombinacijo uporabe različnih resursov in pristopov, pridobljenih na podlagi delovne prakse.

Na ravni tima se osredotočamo na razvoj organizacijskih struktur, ki jih oblikujejo skupna pravila in vrednote, osnovana na učinkovitem pristopu vodenju, interakcijami med člani tima in ozaveščenem proaktivem pristopu k izboljševanju tima.

Organizacijski kontekst odpornosti mora stremeti k pozitivni orientiranosti organizacije, kar doseže preko izgradnje trdnih organizacijskih vrednot, jasne vizije in komunikacije ter zanesljivosti znotraj organizacijskega okolja.

Amaral, Fernandes, Varajão, 2015

PARASS pristop

Pristop, ki združuje enostavno logiko: "dokler ne preizkusiš, ne poznaš". Naš pristop k izgradnji odpornosti tima in posameznika temelji na soočenju skupine in njenih članov z izjemno zahtevnimi in stresnimi situacijami, v kontroliranem okolju, kjer "pregrade" vsakdanjega delovnega okolja hitro padejo. Šele nato se prične prava izgranja ODPORNOSTI TIMA!

Modularnost

Naš pristop je modularen, kar pomeni, da povezuje različne vsebine, ki se vam zdijo za vašo organizacijo zanimive in primerne. Preživetje v naravi, Boot camp, Taktično streljanje in Padalstvo lahko po vaših željah oblikujemo v posebej prilagojeno ponudbo. Po potrebi delovanje tima in vedenje posameznikov tudi evidentiramo in analiziramo s statističnimi orodji.