O preživetju v naravi

Vsebine: spoznavanje rastlinskega in živalskega sveta, izdelava bivaka, kurjenje ognja, iskanje vode, priprava hrane, vodenje in timsko delo v nevsakdanjih okoliščinah, izboljšanje posameznikovih sposobnosti za delovanje v stresnih situacijah.

Potek dela je sestavljen in učnega sklopa, kjer udeleženci spoznavajo teoretične vsebine in praktične veščine. Zatem sledi izvedbeni sklop, kjer poskušajo udeleženci samostojno uporabiti novo pridobljeno znanje.

Trajanje: 3 dni - osnovni tečaj, 5 dni - nadaljevalni tečaj ali prilagojena izvedba, po dogovoru.
Zahtevnost: prilagojena skupini.
Primernost: za vse starosti, M/Ž, ne glede na fizične sposobnosti.